Individuální vzdělávací plán/program

 

Individuální vzdělávací plán je tou správnou cestou, po které se vydat. Na jeho přípravu nejste sami, pomůže Vám utřídit si myšlenky, seznámit se s požadavky, názory a potřebami dítěte a jeho rodičů. Jedná se o úpravy učební látky a učebních postupů. Stanovíte kroky vedoucí ke kompenzaci, nápravě a zmírnění vlivu prokázané poruchy.

 

Kdo se podílí na přípravě IVP?

 

Ta nejjednodušší odpověď je v tomto případě ta správná - všichni, kteří se na výchově a vzdělávání dítěte podílí. Každý má určenou funkci a vstup každého do tohoto procesu má svoje odůvodnění a význam.

 

-         třídní učitel a další vyučující (kteří přicházejí s dítětem do styku)

-         výchovný poradce

-         pracovník pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (případně školní psycholog či školní sppg pracovník)

-         lékař

-         rodiče dítěte

-         a v neposlední řadě také dítě samo.

IVP schvaluje ředitel školy.

IVP je třeba zpracovat nejpozději jeden měsíc po nástupu dítěte do školy.                       

 

Co má IVP obsahovat?

 

-         informace o současné výukové úrovni dítěte (zjistíte z: školního dotazníku z předchozího vzdělávacího zařízení, z vlastní diagnostiky dítěte, ze zprávy SPC nebo PPP, od rodičů dítěte)

-         informace o ročních výukových cílech (školní rok je praktický termín, setkávání odborníků podílejících se na IVP můžete uskutečnit častěji, dolaďovat jeho znění, konzultovat případné obtíže)

-         informace o speciálně-pedagogických opatřeních, které jsou dítěti poskytovány, rozsah, ve kterém bude dítě schopno účastnit se běžných vzdělávacích programů

-         kritéria a postupy kontroly a hodnocení účinnosti IVP. *

 

To znamená, že se stanoví: - úlevy a tolerance s ohledem na nejzávažnější potíže

                                        -  konkrétní výukové a výchovné cíle

 

 

 

Další informace o obsahu IVP    Poraďte mi se strukturou         Chci vidět praktickou ukázku   

 

 

 

 

* volně podle Mertin, Václav: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha, 1995