O projektu

 

Tyto internetové stránky jsou součástí mé diplomové práce s názvem „Role speciálního pedagoga v procesu školské integrace", kterou vede PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Námětem mé práce je příprava stávajících i budoucích učitelů na situace integrace, jejich odborná i lidská způsobilost. Hlavním bodem je problematika dalšího vzdělávání pedagogů v současné době a připravenost budoucích učitelů - zaměřuji se na situaci studentů Pedagogické fakulty UK v Praze.

 

Budu ráda, pokud Vás mé stránky zaujmou, případně povedou k bližšímu zájmu o tuto problematiku.

Můžete se mi ozvat na nemcka@centrum.cz.

 

Magda Zerzánová (Němcová).