ADRESÁŘ

 

 

 

 

Všeobecné informace                                                             Nadace, o.p.s., občanské

                                                                                              společnosti apod.

 

 

 

 

Speciálně pedagogická centra

Pedagogicko-psychologické poradny

Další regionální organizace

 

 

Západní Čechy            Severní Čechy             Střední Čechy              Praha  

 

Východní Čechy          Jižní Čechy                  Jižní Morava                Severní Morava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Většina organizací poskytující informace má své regionální pobočky a detašovaná pracoviště, která nejsou uvedena v přehledech jednotlivých regionů, pro tyto adresy kontaktujte centrální kanceláře uvedené v přehledech výše.